Úvod → Co je obsahem Studie

Co je obsahem Studie

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Znamená to, že stanoví vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.

Studie slouží jako první stupeň dokumentace pro stavební povolení. Studii nutno doplnit o další dokumentaci, která konkretizuje umístění objektu na parcele, systém napojení na sítě infrastruktury a stavebně statické řešení. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby.

Obsahová stránka Studie:
  • půdorysy všech podlaží s kótováním
  • dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením
  • čelní pohledy na jednotlivé fasády
  • půdorys střech
  • řez objektem s kótováním

Výkresy jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

TH 21 - postaveno a prodáno Stará Ves nad Ondřejnicí, TH5 - stavíme k prodeji